Stowarzyszenie Teatralno-Literackie

Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Olkuszu

będą wspólnie realizować projekt prowadzenia i promocji strony internetowej
artystów ziemi olkuskiej

tworcy.olkusz.pl

Celem przedsięwzięcia jest:

  • Promocja twórczości młodzieży szkolnej oraz olkuskich artystów a w szczególności: poetów, pisarzy, grafików, malarzy, fotografików, aktorów, wokalistów.
  • Promocja miasta Olkusz jako miejsca sprzyjającego działaniom twórczym.
  • Prezentacja dokonań i osiągnieć twórców regionalnych oraz młodzieży szkolnej.
  • Udostępnienie i łatwiejsze dotarcie z twórczością lokalnych artystów do młodego pokolenia.
  • Stworzenie archiwum twórczości literackiej, fotograficznej i malarskiej artystów Gminy Olkusz.
  • Stworzenie w świecie multimedialnym miejsca dla osób, które same nie potrafią lub nie mogą tam dotrzeć.
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez promowanie twórczości regionalnej, spotkania z artystami, organizowanie akcji skanowania twórczości poetów regionalnych przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
                                Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
kontakt@tworcy.olkusz.pl