Autor wierszy, prozy, recenzji i esejów publikowanych m.in. w „Opcjach”, „Śląsku”, „Lampie”, Akcencie” i „Frazie”. Debiut poetycki – „Czas Kultury”, 1993. Debiut prozatorski – ” Studium”, 1997. 2006 – zbiorek wierszy pt.”Mogę być” 2011 – tomik poezji: „Nic nie płynie”


* * *

tańcz jak ci grają
i myl krok
już nie zauważą
że grają
jak im tańczysz


Mogę być – tomik wierszy wydany w 2006   PDF

nic nie płynie – tomik wierszy wydany w 2011  PDF