Olkuska poetka. Przeszło 25 lat pełniła funkcję Honorowego Prezesa Klubu Literackiego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Aktywnie działała w grupie inicjującej powstanie Klubu i zachęcała twórców piszących „do szuflady”, by ujawnili się jako poeci. Przyczyniła się do „odkrycia talentów” wielu poetów, którzy dzisiaj osiągają sukcesy i są laureatami znaczących nagród literackich. Anna Piątek debiutowała w 1982 r. w konkursie literackim ogłoszonym przez miesięcznik „Przyroda Polska”. Jej wiersze nagradzane były w wielu literackich konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2000 r. poetka otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz za całokształt pracy twórczej. Opublikowała cztery tomiki poetyckie:

– „W gałązce dłoni”, Kraków 1990 r.,
– „Noc po kryjomu”, Katowice 1991 r.,
– Maluję świat niedobranym kolorem”, Dąbrowa Górnicza 1995 r.,
– „W gałęziach coraz więcej światła”, Olkusz 2006 r.

Jej wiersze zamieszczone są w wielu antologiach, wydaniach zbiorowych i pokonkursowych zbiorkach poetyckich. Wiersze Anny Piątek o tematyce religijnej umieszczone są w antologiach: „Modlitwą moją nie gardź Panie” (tytuł pochodzi z wiersz jej autorstwa) oraz „Współczesne modlitwy”, Radom 2003 r. Niewątpliwym sukcesem było przyjęcie Anny Piątek w 2003 r. do Związku Literatów Polskich Oddział w Radomiu i wysoka ocena twórczości poetyckiej dokonana przez komisję. Za zasługi w dziedzinie literatury została uhonorowana w 2007 r. wpisem do VII wydania biuletynu biograficznego „Who is Who”. Laureatka Olkuskiej Nagrody Artystycznej przyznanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w 2007 r.

Anna Piątek czynnie uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta i regionu, organizując spotkania z młodzieżą w szkołach, wieczory poetyckiej w Centrum Kultury, współpracując z poetami innych klubów literackich. Była członkiem Towarzystwa Kultury Teatralnej – Oddział Okręgowy w Olkuszu. TKT zorganizowało w 2006 r. benefis autorki, który był prezentacją jej dorobku twórczego. W 2012 r. poetka wyróżniona została przez TKT za całokształt działalności. Była aktywnym członkiem Klubu „Zielone Światło” zrzeszającego osoby zmagające się z chorobą nowotworową. Twórczość poetycka, pasja działania, energia podczas wykonywania zadań, bliskość z drugim człowiekiem – oto cała Anna Piątek.

Przedruk z okładki tomiku poezji Anny Piątek „Prywatny konfesjonał”, Olkusz 2012


Wspomienia o Annie Piątek – poetce i malarce…/zebrała Barbara Kiszko // Zeszyty Historyczne Olkusza. – 2015, nr 19, s.5-43 


TOMIKI POEZJI:  W GAŁĄZCE DŁONI

PRYWATNY KONFESJONAŁ

po-latach

dsc08990
dsc08983
dsc08981
dsc08979
dsc08948
dsc08931