Rodowita olkuszanka. Długoletnia członkini Klubów Literackich MOK w Olkuszu i Sławkowie. Współpracuje z wieloma olkuskimi stowarzyszeniami (Teatralno-Literackim, Res Sacra Miser, Wszyscy dla Wszystkich). Od lat z sukcesami bierze udział w konkursach literackich. Czytała swoje wiersze w audycjach Radia Kraków, Alfa i Arka. Odznaczona wieloma dyplomami za bezinteresowne zaangażowanie społeczne i edukacyjne. Wielokrotnie nominowana do tytułu Senior Roku w Małopolskim Plebiscycie Poza Stereotypem. Opublikowała tomiki wierszy: W rodzinnym kręgu (2000), Tym o kamiennych sercach (2003), Miasto moje (2005), Nocne z Aniołami rozmowy (2009), Z zakamarków i szuflad (2007), Trzy serca (tomik zbiorowy, 2011). Wydała także bajki i wierszyki dla dzieci: Babcia Renia czyta dzieciom (2009), Historia balonikowego słoneczka (2014). Laureatka Olkuskiej Nagrody Artystycznej za całokształt twórczości (2009).

(źródło: I. Włodarczyk, Rozmowy numerowane, Olkusz 2015)


 Wiosna

Nadeszła wiosna
przebudziła z zimowego odrętwienia
szary zaspany świat.
Jasnymi promieniami słońca
ogrzała zmarznięte pąki
zapukała nieśmiało
do mojego ogródka
i złożyła pierwsze pocałunki
na płatkach
śnieżnobiałych przebiśniegów


 Poranny koncert

Dla brzozy z modrzewiem
strumyk do rytmu
majowego walca gra.
Na dębie pod niebem
przysiadły skowronki dwa
wysokim sopranem
struny skrzypiec zadźwięczały
i to był koncert
w majowy poranek
nad strumykiem Szczyrzyckim
– cały –


Rozmowy numerowane – tomik wierszy wydany w 2015  PDF