Urodzony 1966, zamieszkały w Racławicach. Ukończył studia magisterskie w WSP w Krakowie na kierunku historia. Jest też absolwentem AGH, gdzie na wydziale górnictwa i geoinżynierii ukończył studia podyplomowe zakresie BHP. Zawodowo związany z KWK „Siersza”, a po jej likwidacji z KWK „Brzeszcze”. Jest członkiem kilku organizacji społecznych, a w latach 2006-2010 był radnym powiatu krakowskiego.
Historią naszych ziem interesuje się od dawna. Opracował pięć monografii:

  • Dzieje wsi i parafii Racławice
  • Dzieje wsi Czubrowice
  • Dzieje wsi i parafii Szklary
  • Dzieje wsi i parafii Przeginia
  • Dzieje wsi i parafii Sąspów.

W 2014 roku opracował i wydał album o kościele parafialnym w Racławicach. W 2017 roku planuje wydać album pt. „Przeginia na dawnej i współczesnej fotografii”.
Jest autorem kilkunastu artykułów historycznych wydawanych w lokalnej prasie, a także jednego wydanego w Rosji.

Prowadzi stronę internetową o tematyce historycznej: http://www.jurajskiostaniec.pl